Project Description

Renovatie Lambertuskerk

Maastricht

Opdrachtgever:
Woningstichting Servatius

Ontwerper:
Boosten Rats Maastricht

Aannemer:
Laudy Bouw & Ontwikkeling

Omschrijving:
Een aantal jaren geleden schreef de gemeente een prijsvraag uit voor herbestemming van de kerk, de ‘Sacré-Cooeur’ van Maastricht, die toen al ernstig verzakt was, veroorzaakt door de kalksteenlaag in de bodem en de (ondergrondse) vestingswerken.

Ons bureau bracht de gehele constructieve toestand in kaart, zowel boven als onder maaiveld. Daarna begon de uitgebreide en ingewikkelde advisering voor de renovatie van de kerk.

GERELATEERDE PROJECTEN